Stockmann valitsi Zenoptin työvuorojen optimointiin ja hallintaan.

Stockmann

Aug 29, 2018 |

Jo 1800-luvulla toimintansa aloittanut, kuutta tavarataloa Suomessa operoiva Stockmann aloittaa työvuorojen optimoinnin ohjatakseen työtunteja asiakastarvetta vastaaviksi. Optimoinnilla pyritään parantamaan asiakaskokemusta sekä lisäämään henkilöstön tyytyväisyyttä tasoittamalla työntekijöiden kokemaa työkuormaa.

Täsmätäkseen työvuorot mahdollisimman lähelle todellista asiakastarvetta, Zenopt käyttää työvuorojen optimointiin asiakasvirtaennusteita.

Järjestelmä auttaa suunnittelemaan työvuorot aiempaa tehokkaammin ja tasoittamaan työntekijöiden kokemaa työkuormaa. Automaattisen järjestelmän avulla myös työvuorosuunnittelijat voivat keskittyä aiempaa enemmän työvuorojen laadun varmistamiseen ja työntekijöiden toiveiden huomioimiseen. ”Stockmannille oli tärkeää löytää järjestelmä, jolla pystymme parantamaan asiakkaan asiointikokemusta tavarataloissa sekä tarjoamaan työntekijöille nykyaikaiset mobiilitoiminnallisuudet” sanoo Stockmannin henkilöstösuunnittelutiimin esimies Suvi Ragnell. Kun suunnittelussa huomioidaan data asiakasvirroista osastoittain, voidaan varmistaa että palvelua on saatavilla aina kysyntää vastaavasti kassalla, asiakaspalvelussa ja muissa myymälätehtävissä.

Modernin järjestelmän avulla myös resurssisuunnitteluun on huomattavasti parempi näkyvyys ja tulevat työtarpeet nähdään pitkälle tulevaisuuteen.

Vastaavasta toimintamallista on Zenoptilla saatu jo positiivisia kokemuksia Ruotsista, jossa järjestelmä otettiin käyttöön aiemmin tänä vuonna. Ennusteita ja optimointia hyödyntämällä toimintaa on muutettu asiakaslähtöisemmäksi ja suunnittelu on pitkälti automatisoitu.

Stockmannilla ennuste- ja optimointiprojekti aloitettiin vuonna 2017. ”Projektin aikana olemme tutustuneet useampaan ohjelmistoon. Valitsimme Zenoptin, sillä modernissa järjestelmässä yhdistyvät kyvykkyys sekä ennustepohjaiseen työvuorojen optimointiin että tehokkaaseen resurssien suunnitteluun pitkällä aikavälillä. ”

 

Työvuorosuunnittelu nykyaikaistuu

Työvuorojen optimointi on vähittäiskaupassa viime vuosina kuuma aihe. Aiemmin työvuorosuunnittelu on ollut pitkälti HR-osastojen tehtävä. Nykyään työvuorosuunnittelu nähdään strategisena välineenä myynnin tukemisessa ja asiakaskokemuksen parantamisessa. Se on yhä vahvemmin integroitu koko yritystä koskevaksi tekemiseksi, jonka lähtökohtana ovat ennusteet asiakas- ja tavaravirroista sekä usein myös budjetoinnin tavoitteet.

Vaikka automaattisen työvuorosuunnittelun ja optimoinnin luulisi nykyään olevan jo alan standardi, se on siitä vielä kaukana. Ongelmakenttä on niin monitahoinen ja haastava, etteivät nykyjärjestelmät ole olleet siihen valmiita, kertoo Zenoptin teknologiajohtaja Antti Alakiikonen. “Todellisten hyötyjen saavuttamiseksi on huomioitava lukuisa määrä toimialakohtaisia yksityiskohtia, mutta samalla järjestelmän tulee olla toimintalogiikaltaan läpinäkyvä, käyttäjäystävällinen ja työntekijöille reilu”.

Zenopt onkin panostanut erityisesti käytännössä toimivaan ja luotettavaan optimointiin, jonka perusta on akateemisessa tutkimuksessa, toteaa Zenoptin optimointi-asiantuntija Jesse Jaanila: ”Kun halutaan aidosti automatisoida iso osa työvuorosuunnittelusta ja huomioida siihen vaikuttavat tekijät työehtosopimuksen pykälistä sopimustunteihin, osaamisiin ja henkilökohtaisiin rajoitteisiin, sekä täsmätä vuorot tarpeeseen 15 minuutin tarkkuudella, valmiit algoritmit eivät enää toimi”.

Zenoptin toimitusjohtaja Mika Halme on innoissaan yhteistyön aloittamisesta perinteikkään suomalaisyrityksen kanssa. ”Stockmann ymmärtää vähittäiskaupan muutoksen haasteet ja vastaa niihin uudistamalla toimintaansa. Uskon vakaasti että pääsemme modernilla resurssisuunnittelulla Stockmannin kanssa erinomaisiin tuloksiin.”

 

Lisätiedot:

www.stockmann.com

www.zenopt.fi

Contact Us

Zenopt Oy
Maarintie 6
02150 Espoo